Släkte: Gyllen - Barbarea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gyllen som värdväxt för dess larver.

Kålmal - Plutella xylostella
Sommargyllensmott - Evergestis pallidata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt