Art: Svarthö - Bartsia alpina

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svarthö som värdväxt för dess larver.

Lappnätfjäril - Euphydryas iduna

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt