Släkte: Svarthön - Bartsia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svarthön som värdväxt för dess larver.

NT Lappnätfjäril - Euphydryas iduna

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt