Art: Piggtistel - Carduus acanthoides

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Piggtistel som värdväxt för dess larver.

Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt