Familj: Korgblommiga växter - Asteraceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Korgblommiga växter som värdväxt för dess larver.

Lerfärgad rotfjäril - Korscheltellus lupulinus
Guldknoppmal - Lampronia rupella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Röllikakronmal - Bucculatrix cristatella
Prästkragskronmal - Bucculatrix nigricomella
Strandasterkronmal - Bucculatrix maritima
NT Kalkkronmal - Bucculatrix artemisiella
Gråbostyltmal - Leucospilapteryx omissella
VU Slåttergubbemal - Digitivalva arnicella
Norsknoppemal - Digitivalva reticulella
VU Leverplattmal - Levipalpus hepatariella
Gråboplattmal - Exaeretia allisella
Mindre tistelplattmal - Agonopterix propinquella
Klintplattmal - Agonopterix kaekeritziana
VU Fjällskäreplattmal - Agonopterix broennoeensis
EN Blåklintsplattmal - Agonopterix laterella
Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
VU Rödklintsplattmal - Agonopterix pallorella
Kardborreplattmal - Agonopterix arenella
Dysterplattmal - Depressaria badiella
Renfaneplattmal - Depressaria emeritella
Ljusryggad gråboplattmal - Depressaria leucocephala
Ljuspunkterad röllikaplattmal - Depressaria olerella
NT Nordlig röllikaplattmal - Depressaria silesiaca
Streckad fältmalörtsplattmal - Depressaria artemisiae
VU Sandfältmal - Scythris siccella
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
NT Skarplinjerad krisslesäckmal - Coleophora conyzae
NT Större klintsäckmal - Coleophora brevipalpella
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Kilstreckad klintsäckmal - Coleophora conspicuella
VU Kilstreckad röllikasäckmal - Coleophora partitella
Kilstreckad hedblomstersäckmal - Coleophora caelebipennella
Gullrissäckmal - Coleophora virgaureae
Strandastersäckmal - Coleophora asteris
Gråbinkesäckmal - Coleophora squamosella
NT Kattfotssäckmal - Coleophora pappiferella
Absintsäckmal - Coleophora absinthii
Gråbosäckmal - Coleophora artemisicolella
EN Grovfjällig hedblomstersäckmal - Coleophora gnaphalii
Grovfjällig röllikasäckmal - Coleophora millefolii
Linjerad tistelsäckmal - Coleophora peribenanderi
EN Linjerad gullrissäckmal - Coleophora amellivora
Vitsprötad gullrissäckmal - Coleophora ramosella
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Större fältmalörtssäckmal - Coleophora directella
Renfanesäckmal - Coleophora tanaceti
Ljus malörtssäckmal - Coleophora albicans
Mindre röllikasäckmal - Coleophora argentula
NT Hampflockelssäckmal - Coleophora follicularis
NT Grå fältmalörtssäckmal - Coleophora granulatella
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
Renfanekorgmal - Isophrictis striatella
Prästkragskorgmal - Isophrictis anthemidella
Nättecknad korgmal - Metzneria neuropterella
Spåtistelskorgmal - Metzneria aestivella
Kardborrekorgmal - Metzneria lappella
Väddklintskorgmal - Metzneria ehikeella
Trepunktskorgmal - Metzneria metzneriella
Rödstreckad korgmal - Metzneria aprilella
Färgkullekorgmal - Metzneria santolinella
EN Hedblomsterstävmal - Ptocheuusa inopella
Fältstävmal - Chionodes distinctellus
Brun småstävmal - Gnorimoschema epithymellum
VU Mörk småstävmal - Gnorimoschema valesiellum
Fjällskråpsmal - Scrobipalpopsis petasitis
Tistelsmåstävmal - Scrobipalpa acuminatella
Malörtssmåstävmal - Scrobipalpa proclivella
VU Kattfotssmåstävmal - Scrobipalpa murinella
Kärrtistelssmåstävmal - Scrobipalpa pauperella
Ljuskantad småstävmal - Scrobipalpula psilella
Hästhovssmåstävmal - Scrobipalpula tussilaginis
NT Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Sikelstreckad näbbmal - Sophronia sicariella
Fältmalörtspraktvecklare - Phtheochroa inopiana
CR Fältmalörtsgallvecklare - Cochylimorpha hilarana
NT Malörtsvecklare - Cochylimorpha woliniana
VU Svartklintsblomvecklare - Cochylimorpha straminea
Väddklintsblomvecklare - Cochylimorpha alternana
Skogssallatsblomvecklare - Phalonidia gilvicomana
Bågbandad blomvecklare - Phalonidia curvistrigana
Mynteblomvecklare - Phalonidia manniana
Strandasterblomvecklare - Phalonidia affinitana
Kamomillblomvecklare - Gynnidomorpha luridana
Rödbrokig blomvecklare - Gynnidomorpha permixtana
Tistelgulvecklare - Agapeta hamana
Klintgulvecklare - Agapeta zoegana
RE Hedblomstervecklare - Eupoecilia cebrana
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Röllikablomvecklare - Aethes margaritana
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
CR Rutig korgblomvecklare - Aethes tesserana
Tistelblomvecklare - Aethes cnicana
Kardborrblomvecklare - Aethes rubigana
Fältmalörtsblomvecklare - Aethes kindermanniana
Hampflockelsvecklare - Cochylidia rupicola
Roströd gullrisvecklare - Cochylidia subroseana
EN Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
VU Mindre fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia moguntiana
NT Gråbinkevecklare - Cochylidia heydeniana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
RE Linvecklare - Cochylis epilinana
Bitterfibbleblomvecklare - Cochylis hybridella
Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana
Ståndsblomvecklare - Cochylis atricapitana
Vit korgblomvecklare - Cochylis posterana
Gullviveblomvecklare - Falseuncaria ruficiliana
Mörk gulfläcksgråvecklare - Eana incanana
Ljus gråvecklare - Cnephasia incertana
Sensommargråvecklare - Cnephasia stephensiana
Vattrad gråvecklare - Cnephasia alticolana
Mellangråvecklare - Cnephasia asseclana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Försommargråvecklare - Cnephasia communana
Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Blåbärsbredvecklare - Paramesia gnomana
Mindre vitbandsvecklare - Periclepsis cinctana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana
VU Sandsnedbandsvecklare - Clepsis pallidana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
NT Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
NT Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Maskrosgrundvecklare - Celypha striana
Purpurgrundvecklare - Celypha rosaceana
Berggrundvecklare - Celypha rurestrana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Tistelskottvecklare - Lobesia abscisana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Röllikarullvecklare - Eriopsela quadrana
Citronvecklare - Thiodia citrana
NT Rödklintsrotvecklare - Pelochrista caecimaculana
VU Fältmalörtsrotvecklare - Pelochrista infidana
Fettistelfrövecklare - Eucosma obumbratana
VU Svinrotsvecklare - Eucosma scorzonerana
Tistelfrövecklare - Eucosma cana
Rödklintsfrövecklare - Eucosma hohenwartiana
Ståndsfrövecklare - Eucosma campoliliana
Mindre gullrisfrövecklare - Eucosma aemulana
Strandasterfrövecklare - Eucosma tripoliana
Mjölkfrövecklare - Eucosma lacteana
Större malörtsskottvecklare - Eucosma metzneriana
NT Gul rotvecklare - Eucosma messingiana
Sallatsfrövecklare - Eucosma conterminana
Brun gullrisfrövecklare - Eucosma aspidiscana
Malörtsstjälkvecklare - Eucosma pupillana
VU Fjällskärefrövecklare - Eucosma saussureana
Hästhovsstjälkvecklare - Epiblema sticticana
Större tistelstjälkvecklare - Epiblema scutulana
Mindre tistelstjälkvecklare - Epiblema cirsiana
Gråbostjälkvecklare - Epiblema foenella
NT Krisslevecklare - Epiblema junctana
Hästhovsrotvecklare - Epiblema grandaevana
Röllikastjälkvecklare - Epiblema graphana
Krisslestjälkvecklare - Epiblema inulivora
Mörk röllikarotvecklare - Dichrorampha plumbana
Spetsvingad rotvecklare - Dichrorampha acuminatana
Gråborotvecklare - Dichrorampha simpliciana
Vithakad röllikarotvecklare - Dichrorampha sequana
VU Grågul alvarrotvecklare - Dichrorampha senectana
EN Grå röllikarotvecklare - Dichrorampha incognitana
Rödtonad röllikarotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Prästkragsrotvecklare - Dichrorampha alpinana
Gulhakad röllikarotvecklare - Dichrorampha petiverella
Ljus röllikarotvecklare - Dichrorampha plumbagana
Obskyr renfanerotvecklare - Dichrorampha obscuratana
Mindre röllikarotvecklare - Dichrorampha agilana
VU Kattfotsfjädermott - Platyptilia tesseradactyla
Korsörtsfjädermott - Platyptilia farfarella
Hästhovsfjädermott - Platyptilia gonodactyla
Gullrisfjädermott - Platyptilia calodactyla
Röllikafjädermott - Gillmeria pallidactyla
Renfanefjädermott - Gillmeria tetradactyla
Flockfibblefjädermott - Oxyptilus chrysodactylus
NT Klofibblefjädermott - Crombrugghia distans
Skogssallatsfjädermott - Pselnophorus heterodactylus
Gult gullrisfjädermott - Hellinsia osteodactyla
Malörtsfjädermott - Hellinsia distincta
Fibbleblomsfjädermott - Hellinsia didactylites
Treprickigt gullrisfjädermott - Hellinsia tephradactyla
Gråbofjädermott - Hellinsia lienigiana
VU Gråbinkefjädermott - Oidaematophorus rogenhoferi
Hampflockelsfjädermott - Adaina microdactyla
Kardborrefjädermott - Porittia galactodactyla
VU Spåtistelsfjädermott - Calyciphora albodactyla
NT Alvarmolnmott - Khorassania compositella
Större backmott - Hypochalcia ahenella
Märgmott - Myelois circumvoluta
Malörtsmott - Euzophera cinerosella
Gråborotmott - Nyctegretis lineana
Kanelmott - Ancylosis cinnamomella
Molnkorgmott - Homoeosoma nebulellum
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Storpunktskorgmott - Phycitodes binaevella
Vinkelkorgmott - Phycitodes saxicola
Triangelkorgmott - Phycitodes albatella
Hästhovsugglemott - Scoparia subfusca
Skarptecknat ugglemott - Scoparia pyralella
Vitstrimmigt sandgräsmott - Catoptria fulgidella
Vandrarängsmott - Udea ferrugalis
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Bymott - Udea accolalis
Kovallmott - Anania fuscalis
Betmott - Loxostege sticticalis
Grobladsljusmott - Pyrausta despicata
VU Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Lansmott - Anania lancealis
Åkertistelsmott - Anania perlucidalis
Mörkbrämat gullrismott - Anania terrealis
Majsmott - Ostrinia nubilalis
Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Sidengult ängsmott - Paratalanta hyalinalis
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis
CR Bokstavsmott - Diasemia reticularis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
VU Mjölkörtsspinnare - Lemonia dumi
Större dagsvärmare - Macroglossum stellatarum
Tistelfjäril - Vanessa cardui
NT Ängsnätfjäril - Melitaea cinxia
Skogsnätfjäril - Melitaea athalia
Fältmalörtsmätare - Narraga fasciolaria
VU Spetsvingemätare - Hypoxystis pluviaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
Björkmätare - Biston betularia
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
Svartpunkterad lövmätare - Scopula nigropunctata
VU Snedstreckad lövmätare - Scopula virgulata
CR Prydlig lövmätare - Scopula ornata
NT Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ängslövmätare - Scopula immutata
Blekgul lövmätare - Scopula floslactata
Ockralövmätare - Idaea ochrata
Brun lövmätare - Idaea serpentata
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Benfärgad lövmätare - Idaea fuscovenosa
Gulvattrad lövmätare - Idaea pallidata
Vinkellövmätare - Idaea aversata
Våglinjelövmätare - Idaea straminata
Vandringsfältmätare - Orthonama obstipata
Gulvingad fältmätare - Camptogramma bilineata
Mållmätare - Pelurga comitata
Spetsvinklad fältmätare - Dysstroma citrata
Tvärbandad fältmätare - Martania taeniata
Klintmalmätare - Eupithecia centaureata
NT Bredbrämad malmätare - Eupithecia cauchiata
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Hallonmalmätare - Eupithecia subfuscata
Röllikamalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
VU Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
NT Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Backmalmätare - Eupithecia millefoliata
Ljungmalmätare - Eupithecia nanata
Malörtsmalmätare - Eupithecia innotata
Gråblek malmätare - Eupithecia ochridata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Blågrått aftonfly - Acronicta cinerea
Skuggsprötfly - Herminia tarsicrinalis
Palpsprötfly - Polypogon tentacularia
Snedstreckat mottfly - Schrankia costaestrigalis
Grönglänsande metallfly - Diachrysia chrysitis
Guldfläckat metallfly - Diachrysia chryson
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Silverlinjerat metallfly - Autographa mandarina
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Platinafläckat metallfly - Autographa bractea
VU Fjällmetallfly - Syngrapha hochenwarthi
Nimetallfly - Trichoplusia ni
Tvillingfläckat metallfly - Chrysodeixis chalcites
EN Mjölfly - Eublemma minutata
Gråbokapuschongfly - Cucullia fraudatrix
Absintkapuschongfly - Cucullia absinthii
CR Silverfläckat kapuschongfly - Cucullia argentea
EN Malörtskapuschongfly - Cucullia artemisiae
VU Ljusgrått kapuschongfly - Cucullia praecana
Blågrått kapuschongfly - Cucullia lactucae
Ljusskyggt kapuschongfly - Cucullia lucifuga
Skuggkapuschongfly - Cucullia umbratica
Kamomillkapuschongfly - Cucullia chamomillae
Stäppkapuschongfly - Cucullia boryphora
Gullriskapuschongfly - Cucullia gnaphalii
Renfanekapuschongfly - Cucullia tanaceti
Asterkapuschongfly - Cucullia asteris
Treprickigt buskfly - Amphipyra tragopoginis
Svartfläckigt knölfly - Protoschinia scutosa
VU Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Bolmörtsknölfly - Heliothis peltigera
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Ljusribbat gulvingsfly - Cirrhia ocellaris
NT Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Rostgult plattfly - Conistra rubiginea
Gulhövdat plattfly - Conistra erythrocephala
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Gråvitt klippfly - Antitype chi
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
RE Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Bergängsfly - Blepharita amica
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Mörkbrämat ängsfly - Mniotype bathensis
RE Töckenfly - Acosmetia caliginosa
Brungult lövfly - Caradrina morpheus
Ljusgrått lövfly - Caradrina montana
Grått lövfly - Caradrina selini
Vitpunktslövfly - Caradrina clavipalpis
Maskroslövfly - Hoplodrina blanda
Ljusringat lövfly - Hoplodrina ambigua
Streckfly - Charanyca trigrammica
Smalvingat lövfly - Spodoptera exigua
Pilörtsfly - Dypterygia scabriuscula
Mörkbrunt skuggfly - Rusina ferruginea
Raggfly - Hyppa rectilinea
Jungfrufly - Eucarta virgo
Rödbrunt stamfly - Amphipoea oculea
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
NT Pestrotsfly - Hydraecia petasitis
Kardborrfly - Gortyna flavago
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Kamsprötat lundfly - Pachetra sagittigera
Besksötelundfly - Lacanobia splendens
Brokigt lundfly - Lacanobia contigua
Mångformigt lundfly - Lacanobia suasa
Ärtfly - Ceramica pisi
Tandlundfly - Hada plebeja
Kålfly - Mamestra brassicae
EN Vitpunkterat lundfly - Sideridis turbida
CR Vitribbat strandfly - Conisania leineri
Mindre lundfly - Hecatera bicolorata
Taggsallatsfly - Hecatera dysodea
Tallhedsfly - Lasionhada proxima
NT Högnordiskt hedfly - Lasionycta staudingeri
Tegelrött gräsfly - Mythimna ferrago
Barkfärgat jordfly - Agrotis clavis
Ovalfläcksjordfly - Agrotis puta
Åkerjordfly - Agrotis exclamationis
Mindre jordfly - Ochropleura plecta
Grönt jordfly - Actebia praecox
Större bandfly - Noctua pronuba
Gråvattrat bandfly - Epilecta linogrisea
Större åsjordfly - Spaelotis ravida
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Hallonjordfly - Diarsia rubi
VU Fjällskogsfly - Xestia gelida
NT Baltiskt skogsfly - Xestia baltica
RE Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
NT Blågrått jordfly - Xestia ashworthii
Skuggjordfly - Xestia stigmatica
NT Backjordfly - Xestia collina
Tvärlinjerat jordfly - Xestia sexstrigata
Rödviolett skogsfly - Cerastis rubricosa
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Vit trågspinnare - Meganola albula
Vit borstspinnare - Cybosia mesomella
CR Fönstervingespinnare - Dysauxes ancilla
VU Streckhedspinnare - Spiris striata
Punkthedspinnare - Coscinia cribraria
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Alpigelkottsspinnare - Grammia quenseli
Gul tigerspinnare - Spilarctia lutea
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio
EN Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica
EN Nordisk igelkottsspinnare - Acerbia alpina
Tsarbjörnspinnare - Pericallia matronula
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica
Karminspinnare - Tyria jacobaeae
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt