Släkte: Gullborstar - Linosyris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullborstar som värdväxt för dess larver.

Vårbredvecklare - Philedonides lunana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt