Släkte: Haverrötter - Tragopogon

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Haverrötter som värdväxt för dess larver.

Ljusskyggt kapuschongfly - Cucullia lucifuga

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt