Släkte: Gullris - Solidago

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullris som värdväxt för dess larver.

Lerfärgad rotfjäril - Korscheltellus lupulinus
Gullrissäckmal - Coleophora virgaureae
Linjerad gullrissäckmal - Coleophora amellivora
Vitsprötad gullrissäckmal - Coleophora ramosella
Brun småstävmal - Gnorimoschema epithymellum
Mörk småstävmal - Gnorimoschema valesiellum
Bågbandad blomvecklare - Phalonidia curvistrigana
Rödbrokig blomvecklare - Gynnidomorpha permixtana
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Roströd gullrisvecklare - Cochylidia subroseana
Gråbinkevecklare - Cochylidia heydeniana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Linvecklare - Cochylis epilinana
Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Sandsnedbandsvecklare - Clepsis pallidana
Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Röllikerullvecklare - Eriopsela quadrana
Mindre gullrisfrövecklare - Eucosma aemulana
Brun gullrisfrövecklare - Eucosma aspidiscana
Gullrisfjädermott - Platyptilia calodactyla
Gult gullrisfjädermott - Hellinsia osteodactyla
Treprickigt gullrisfjädermott - Hellinsia tephradactyla
Triangelkorgmott - Phycitodes albatella
Kovallmott - Anania fuscalis
Mörkbrämat gullrismott - Anania terrealis
Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Klintmalmätare - Eupithecia centaureata
Bredbrämad malmätare - Eupithecia cauchiata
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Hallonmalmätare - Eupithecia subfuscata
Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Palpsprötfly - Polypogon tentacularia
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Fjällmetallfly - Syngrapha hochenwarthi
Gullriskapuschongfly - Cucullia gnaphalii
Asterkapuschongfly - Cucullia asteris
Mörkbrämat ängsfly - Mniotype bathensis
Baltiskt skogsfly - Xestia baltica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt