Art: Gullris - Solidago virgaurea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullris som värdväxt för dess larver.

Gullrissäckmal - Coleophora virgaureae
Vitsprötad gullrissäckmal - Coleophora ramosella
Brun småstävmal - Gnorimoschema epithymellum
Mörk småstävmal - Gnorimoschema valesiellum
Bågbandad blomvecklare - Phalonidia curvistrigana
Rödbrokig blomvecklare - Gynnidomorpha permixtana
Gråbinkevecklare - Cochylidia heydeniana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Röllikerullvecklare - Eriopsela quadrana
Mindre gullrisfrövecklare - Eucosma aemulana
Brun gullrisfrövecklare - Eucosma aspidiscana
Gullrisfjädermott - Platyptilia calodactyla
Gult gullrisfjädermott - Hellinsia osteodactyla
Treprickigt gullrisfjädermott - Hellinsia tephradactyla
Mörkbrämat gullrismott - Anania terrealis
Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Bredbrämad malmätare - Eupithecia cauchiata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Fjällmetallfly - Syngrapha hochenwarthi
Gullriskapuschongfly - Cucullia gnaphalii
Asterkapuschongfly - Cucullia asteris

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt