Släkte: Fjällskäror - Saussurea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Fjällskäror som värdväxt för dess larver.

VU Fjällskäreplattmal - Agonopterix broennoeensis
VU Fjällskärefrövecklare - Eucosma saussureana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt