Art: Fjällskära - Saussurea alpina

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Fjällskära som värdväxt för dess larver.

Fjällskäreplattmal - Agonopterix broennoeensis
Fjällskärefrövecklare - Eucosma saussureana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt