Släkte: Harkålar - Lapsana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Harkålar som värdväxt för dess larver.

Skogssallatsblomvecklare - Phalonidia gilvicomana
Skogssallatsfjädermott - Pselnophorus heterodactylus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt