Släkte: Ulltistlar - Onopordum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ulltistlar som värdväxt för dess larver.

Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
Märgmott - Myelois circumvoluta
Tistelfjäril - Vanessa cardui

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt