Art: Ulltistel - Onopordum acanthium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ulltistel som värdväxt för dess larver.

Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
Märgmott - Myelois circumvoluta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt