Släkte: Svinrötter - Scorzonera

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Svinrötter som värdväxt för dess larver.

VU Svinrotsvecklare - Eucosma scorzonerana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt