Släkte: Safflor - Carthamus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Safflor som värdväxt för dess larver.

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt