Släkte: Klintar - Centaurea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klintar som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Klintplattmal - Agonopterix kaekeritziana
Blåklintsplattmal - Agonopterix laterella
Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
Rödklintsplattmal - Agonopterix pallorella
Kardborreplattmal - Agonopterix arenella
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
Större klintsäckmal - Coleophora brevipalpella
Kilstreckad klintsäckmal - Coleophora conspicuella
Linjerad tistelsäckmal - Coleophora peribenanderi
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
Nättecknad korgmal - Metzneria neuropterella
Väddklintskorgmal - Metzneria ehikeella
Trepunktskorgmal - Metzneria metzneriella
Rödstreckad korgmal - Metzneria aprilella
Svartklintsblomvecklare - Cochylimorpha straminea
Väddklintsblomvecklare - Cochylimorpha alternana
Klintgulvecklare - Agapeta zoegana
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
Vit korgblomvecklare - Cochylis posterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Rödklintsrotvecklare - Pelochrista caecimaculana
Fettistelfrövecklare - Eucosma obumbratana
Tistelfrövecklare - Eucosma cana
Rödklintsfrövecklare - Eucosma hohenwartiana
Större tistelstjälkvecklare - Epiblema scutulana
Mindre tistelstjälkvecklare - Epiblema cirsiana
Märgmott - Myelois circumvoluta
Gråborotmott - Nyctegretis lineana
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Sidengult ängsmott - Paratalanta hyalinalis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Större dagsvärmare - Macroglossum stellatarum
Ängsnätfjäril - Melitaea cinxia
Skogsnätfjäril - Melitaea athalia
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Klintmalmätare - Eupithecia centaureata
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Hallonmalmätare - Eupithecia subfuscata
Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt