Släkte: Rudbeckior - Rudbeckia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rudbeckior som värdväxt för dess larver.

Kålfly - Mamestra brassicae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt