Släkte: Tistlar - Cirsium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tistlar som värdväxt för dess larver.

Mindre tistelplattmal - Agonopterix propinquella
Större tistelplattmal - Agonopterix subpropinquella
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
Linjerad tistelsäckmal - Coleophora peribenanderi
Klintgrönglanssäckmal - Coleophora paripennella
Nättecknad korgmal - Metzneria neuropterella
Tistelsmåstävmal - Scrobipalpa acuminatella
Kärrtistelssmåstävmal - Scrobipalpa pauperella
Tistelgulvecklare - Agapeta hamana
Tistelblomvecklare - Aethes cnicana
Kardborrblomvecklare - Aethes rubigana
Vithövdad korgblomvecklare - Cochylis dubitana
Vit korgblomvecklare - Cochylis posterana
Timotejbredvecklare - Zelotherses paleana
Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Tistelskottvecklare - Lobesia abscisana
Tistelfrövecklare - Eucosma cana
Rödklintsfrövecklare - Eucosma hohenwartiana
Större tistelstjälkvecklare - Epiblema scutulana
Mindre tistelstjälkvecklare - Epiblema cirsiana
Spåtistelsfjädermott - Calyciphora albodactyla
Märgmott - Myelois circumvoluta
Molnkorgmott - Homoeosoma nebulellum
Storpunktskorgmott - Phycitodes binaevella
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Åkertistelsmott - Anania perlucidalis
Tistelfjäril - Vanessa cardui
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Silverlinjerat metallfly - Autographa mandarina
Ljusskyggt kapuschongfly - Cucullia lucifuga
Bolmörtsknölfly - Heliothis peltigera
Mörkbrämat ängsfly - Mniotype bathensis
Kardborrfly - Gortyna flavago
Större åsjordfly - Spaelotis ravida
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt