Art: Kåltistel - Cirsium oleraceum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kåltistel som värdväxt för dess larver.

Tistelblomvecklare - Aethes cnicana
Kardborrblomvecklare - Aethes rubigana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt