Släkte: Renfanor - Tanacetum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Renfanor som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Renfaneplattmal - Depressaria emeritella
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Renfanesäckmal - Coleophora tanaceti
Renfanekorgmal - Isophrictis striatella
Hästhovssmåstävmal - Scrobipalpula tussilaginis
Röllikeblomvecklare - Aethes margaritana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Mörk röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbana
Spetsvingad rotvecklare - Dichrorampha acuminatana
Vithakad röllikerotvecklare - Dichrorampha sequana
Rödtonad röllikerotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Prästkragsrotvecklare - Dichrorampha alpinana
Gulhakad röllikerotvecklare - Dichrorampha petiverella
Obskyr renfanerotvecklare - Dichrorampha obscuratana
Mindre röllikerotvecklare - Dichrorampha agilana
Röllikefjädermott - Gillmeria pallidactyla
Renfanefjädermott - Gillmeria ochrodactyla
Gråbofjädermott - Hellinsia lienigiana
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Storpunktskorgmott - Phycitodes binaevella
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Röllikemalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
Malörtskapuschongfly - Cucullia artemisiae
Renfanekapuschongfly - Cucullia tanaceti
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt