Släkte: Renfanor - Tanacetum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Renfanor som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Renfaneplattmal - Depressaria emeritella
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Renfanesäckmal - Coleophora tanaceti
Renfanekorgmal - Isophrictis striatella
Hästhovssmåstävmal - Scrobipalpula tussilaginis
Röllikablomvecklare - Aethes margaritana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Mörk röllikarotvecklare - Dichrorampha plumbana
Spetsvingad rotvecklare - Dichrorampha acuminatana
Vithakad röllikarotvecklare - Dichrorampha sequana
Rödtonad röllikarotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Prästkragsrotvecklare - Dichrorampha alpinana
Gulhakad röllikarotvecklare - Dichrorampha petiverella
Obskyr renfanerotvecklare - Dichrorampha obscuratana
Mindre röllikarotvecklare - Dichrorampha agilana
Röllikafjädermott - Gillmeria pallidactyla
Renfanefjädermott - Gillmeria tetradactyla
Gråbofjädermott - Hellinsia lienigiana
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Storpunktskorgmott - Phycitodes binaevella
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Röllikamalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
VU Alvarmalmätare - Eupithecia orphnata
EN Malörtskapuschongfly - Cucullia artemisiae
Renfanekapuschongfly - Cucullia tanaceti
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt