Släkte: Röllikor - Achillea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Röllikor som värdväxt för dess larver.

Röllikekronmal - Bucculatrix cristatella
Ljuspunkterad röllikeplattmal - Depressaria olerella
NT Nordlig röllikeplattmal - Depressaria silesiaca
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Grovfjällig röllikesäckmal - Coleophora millefolii
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Mindre röllikesäckmal - Coleophora argentula
Renfanekorgmal - Isophrictis striatella
NT Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Sikelstreckad näbbmal - Sophronia sicariella
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Röllikeblomvecklare - Aethes margaritana
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
EN Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
Brun grundvecklare - Celypha rufana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Röllikestjälkvecklare - Epiblema graphana
Mörk röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbana
Vithakad röllikerotvecklare - Dichrorampha sequana
EN Grå röllikerotvecklare - Dichrorampha incognitana
Rödtonad röllikerotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Gulhakad röllikerotvecklare - Dichrorampha petiverella
Ljus röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbagana
Obskyr renfanerotvecklare - Dichrorampha obscuratana
Röllikefjädermott - Gillmeria pallidactyla
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
CR Prydlig lövmätare - Scopula ornata
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ängslövmätare - Scopula immutata
Gulvattrad lövmätare - Idaea pallidata
Klintmalmätare - Eupithecia centaureata
Tistelmalmätare - Eupithecia satyrata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Hallonmalmätare - Eupithecia subfuscata
Röllikemalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
NT Ängsmalmätare - Eupithecia subumbrata
Backmalmätare - Eupithecia millefoliata
Ljungmalmätare - Eupithecia nanata
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Blågrått aftonfly - Acronicta cinerea
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Kamomillkapuschongfly - Cucullia chamomillae
Renfanekapuschongfly - Cucullia tanaceti
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
NT Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Kamsprötat lundfly - Pachetra sagittigera
NT Backjordfly - Xestia collina
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
EN Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt