Art: Röllika - Achillea millefolium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Röllika som värdväxt för dess larver.

Röllikakronmal - Bucculatrix cristatella
Ljuspunkterad röllikaplattmal - Depressaria olerella
NT Nordlig röllikaplattmal - Depressaria silesiaca
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Grovfjällig röllikasäckmal - Coleophora millefolii
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Mindre röllikasäckmal - Coleophora argentula
Sikelstreckad näbbmal - Sophronia sicariella
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
EN Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Röllikastjälkvecklare - Epiblema graphana
Mörk röllikarotvecklare - Dichrorampha plumbana
Vithakad röllikarotvecklare - Dichrorampha sequana
EN Grå röllikarotvecklare - Dichrorampha incognitana
Rödtonad röllikarotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Gulhakad röllikarotvecklare - Dichrorampha petiverella
Ljus röllikarotvecklare - Dichrorampha plumbagana
Röllikafjädermott - Gillmeria pallidactyla
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
CR Prydlig lövmätare - Scopula ornata
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ängslövmätare - Scopula immutata
Gulvattrad lövmätare - Idaea pallidata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Röllikamalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
Backmalmätare - Eupithecia millefoliata
Ljungmalmätare - Eupithecia nanata
EN Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt