Art: Röllika - Achillea millefolium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Röllika som värdväxt för dess larver.

Röllikekronmal - Bucculatrix cristatella
Ljuspunkterad röllikeplattmal - Depressaria olerella
Nordlig röllikeplattmal - Depressaria silesiaca
Kilstreckad malörtssäckmal - Coleophora vibicigerella
Grovfjällig röllikesäckmal - Coleophora millefolii
Gullinjerad gullrissäckmal - Coleophora trochilella
Mindre röllikesäckmal - Coleophora argentula
Sikelstreckad näbbmal - Sophronia sicariella
Fältblomvecklare - Aethes smeathmanniana
Större fältmalörtsrotvecklare - Cochylidia richteriana
Citronvecklare - Thiodia citrana
Röllikestjälkvecklare - Epiblema graphana
Mörk röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbana
Vithakad röllikerotvecklare - Dichrorampha sequana
Grå röllikerotvecklare - Dichrorampha incognitana
Rödtonad röllikerotvecklare - Dichrorampha vancouverana
Gulhakad röllikerotvecklare - Dichrorampha petiverella
Ljus röllikerotvecklare - Dichrorampha plumbagana
Röllikefjädermott - Gillmeria pallidactyla
Vitkantat korgmott - Phycitodes maritima
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Midsommarmätare - Thetidia smaragdaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Gråbandad lövmätare - Scopula immorata
Prydlig lövmätare - Scopula ornata
Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ängslövmätare - Scopula immutata
Gulvattrad lövmätare - Idaea pallidata
Absintmalmätare - Eupithecia absinthiata
Spenslig malmätare - Eupithecia goossensiata
Vinkelmalmätare - Eupithecia vulgata
Röllikemalmätare - Eupithecia icterata
Gråbomalmätare - Eupithecia succenturiata
Backmalmätare - Eupithecia millefoliata
Ljungmalmätare - Eupithecia nanata
Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt