Art: Silvertistel - Carlina acaulis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Silvertistel som värdväxt för dess larver.

Spåtistelsfjädermott - Calyciphora albodactyla

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt