Art: Spåtistel - Carlina vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Spåtistel som värdväxt för dess larver.

Spåtistelskorgmal - Metzneria aestivella
Tistelsmåstävmal - Scrobipalpa acuminatella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt