Art: Odört - Conium maculatum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Odört som värdväxt för dess larver.

Odörtsplattmal - Agonopterix alstromeriana
Odörtsblomvecklare - Aethes beatricella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt