Släkte: Odörter - Conium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Odörter som värdväxt för dess larver.

NT Odörtsplattmal - Agonopterix alstromeriana
VU Odörtsblomvecklare - Aethes beatricella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt