Släkte: Odörter - Conium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Odörter som värdväxt för dess larver.

Odörtsplattmal - Agonopterix alstromeriana
Odörtsblomvecklare - Aethes beatricella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt