Art: Borsttåtel - Corynephorus canescens

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Borsttåtel som värdväxt för dess larver.

Dubbelbandad gräsmal - Elachista bifasciella
Tvåpunktsgräsmal - Elachista distigmatella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt