Art: Stillfrö - Descurainia sophia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stillfrö som värdväxt för dess larver.

CR Grå puckelmätare - Lithostege griseata
RE Vit puckelmätare - Lithostege farinata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt