Art: Stillfrö - Descurainia sophia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stillfrö som värdväxt för dess larver.

Grå puckelmätare - Lithostege griseata
Vit puckelmätare - Lithostege farinata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt