Släkte: Stillfrön - Descurainia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stillfrön som värdväxt för dess larver.

Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa
Grå puckelmätare - Lithostege griseata
Vit puckelmätare - Lithostege farinata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt