Släkte: Stillfrön - Descurainia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Stillfrön som värdväxt för dess larver.

EN Grönfläckig vitfjäril - Pontia edusa
CR Grå puckelmätare - Lithostege griseata
RE Vit puckelmätare - Lithostege farinata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt