Art: Skärblad - Falcaria vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skärblad som värdväxt för dess larver.

Klubbsprötad bastardsvärmare - Zygaena minos

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt