Släkte: Skärblad - Falcaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skärblad som värdväxt för dess larver.

NT Klubbsprötad bastardsvärmare - Zygaena minos

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt