Art: Hampdån - Galeopsis speciosa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hampdån som värdväxt för dess larver.

Dånfältmätare - Perizoma alchemillata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt