Familj: Kransblommiga växter - Lamiaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kransblommiga växter som värdväxt för dess larver.

Kamsprötad rotfjäril - Triodia sylvina
Brunörtsdvärgmal - Trifurcula headleyella
Fläckögonlocksmal - Pseudopostega auritella
Vinkelögonlocksmal - Pseudopostega crepusculella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Havstrandsfältmal - Scythris productella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
Arvfältmal - Scythris knochella
Sandfältmal - Scythris siccella
Myntesäckmal - Coleophora albitarsella
Stinksyskesäckmal - Coleophora lineolea
Mindre silverdystermal - Eulamprotes superbella
Ljusryggad småstävmal - Scrobipalpa artemisiella
Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Kungsmyntemal - Thiotricha subocellea
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Mynteblomvecklare - Phalonidia manniana
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Hampflockelsvecklare - Cochylidia rupicola
Mellangråvecklare - Cnephasia asseclana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Blåbärsbredvecklare - Paramesia gnomana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana
Stinksyskevecklare - Endothenia nigricostana
Knölsyskevecklare - Endothenia pullana
Mindre rotvecklare - Endothenia ericetana
Större rotvecklare - Endothenia quadrimaculana
Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Alkärrsbrokvecklare - Phiaris umbrosana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Glansig frossörtsmal - Prochoreutis myllerana
Brunbandad frossörtsmal - Prochoreutis sehestediana
Stinksyskefjädermott - Amblyptilia acanthadactyla
Stormhattsfjädermott - Amblyptilia punctidactyla
Linjesprötat timjanfjädermott - Merrifieldia leucodactyla
Fläcksprötat timjanfjädermott - Merrifieldia tridactyla
Kungsmyntefjädermott - Merrifieldia baliodactyla
Brokigt timjansmott - Pempeliella ornatella
Brunt timjansmott - Delplanqueia dilutella
Kastanjebrunt glansmott - Selagia spadicella
Jungfrulinsmott - Pempelia palumbella
Vandrarängsmott - Udea ferrugalis
Kvadratmott - Udea olivalis
Gördelljusmott - Pyrausta cingulata
Blodrött ljusmott - Pyrausta sanguinalis
Grobladsljusmott - Pyrausta despicata
Porfyrljusmott - Pyrausta porphyralis
Guldljusmott - Pyrausta aurata
Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
Dubbelbandat ljusmott - Pyrausta ostrinalis
Svart ljusmott - Pyrausta nigrata
Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Lansmott - Anania lancealis
Stinksyskemott - Anania stachydalis
Pudrat ängsmott - Psammotis pulveralis
Kungsljusmott - Anania verbascalis
Vitt nässelmott - Anania hortulata
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis
Svartfläckig blåvinge - Phengaris arion
Väpplingblåvinge - Polyommatus dorylas
Pantermätare - Pseudopanthera macularia
Hedvintermätare - Lycia zonaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Pudermätare - Perconia strigillaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Svartpunkterad lövmätare - Scopula nigropunctata
Prydlig lövmätare - Scopula ornata
Blåfläckig lövmätare - Scopula decorata
Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Brun lövmätare - Idaea serpentata
Halmfärgad lövmätare - Idaea sylvestraria
Fyrbandad fältmätare - Xanthorhoe quadrifasiata
Backfältmätare - Xanthorhoe montanata
Gräsgrön fältmätare - Colostygia pectinataria
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata
Timjanmalmätare - Eupithecia distinctaria
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Snedstreckat mottfly - Schrankia costaestrigalis
Tvärstreckat mottfly - Schrankia taenialis
Brunstreckat näbbfly - Hypena proboscidalis
Spetsvingat näbbfly - Hypena obesalis
Grönglänsande metallfly - Diachrysia chrysitis
Guldfläckat metallfly - Diachrysia chryson
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Silverlinjerat metallfly - Autographa mandarina
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Violettrött metallfly - Autographa jota
Solfly - Panemeria tenebrata
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Grönbrunt klippfly - Polymixis polymita
Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Brungult lövfly - Caradrina morpheus
Vitpunktslövfly - Caradrina clavipalpis
Gulbrunt lövfly - Hoplodrina octogenaria
Mållfly - Trachea atriplicis
Lyktbärare - Euplexia lucipara
Tandfly - Phlogophora meticulosa
Jungfrufly - Eucarta virgo
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
Kålfly - Mamestra brassicae
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Brunhalsat jordfly - Agrotis cinerea
Punktjordfly - Eugnorisma depuncta
Brunviolett bandfly - Noctua janthe
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Skuggjordfly - Xestia stigmatica
Större skogsfly - Eurois occulta
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Vit trågspinnare - Meganola albula
Streckhedspinnare - Spiris striata
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Vit tigerspinnare - Spilosoma urticae
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt