Familj: Kransblommiga växter - Lamiaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kransblommiga växter som värdväxt för dess larver.

Kamsprötad rotfjäril - Triodia sylvina
NT Brunörtsdvärgmal - Trifurcula headleyella
Fläckögonlocksmal - Pseudopostega auritella
Vinkelögonlocksmal - Pseudopostega crepusculella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
VU Havstrandsfältmal - Scythris productella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
CR Arvfältmal - Scythris knochella
VU Sandfältmal - Scythris siccella
Myntesäckmal - Coleophora albitarsella
NT Stinksyskesäckmal - Coleophora lineolea
NT Mindre silverdystermal - Eulamprotes superbella
Ljusryggad småstävmal - Scrobipalpa artemisiella
NT Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Kungsmyntemal - Thiotricha subocellea
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Mynteblomvecklare - Phalonidia manniana
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Hampflockelsvecklare - Cochylidia rupicola
Mellangråvecklare - Cnephasia asseclana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Blåbärsbredvecklare - Paramesia gnomana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
NT Klintrotvecklare - Endothenia oblongana
Brämrotvecklare - Endothenia marginana
NT Stinksyskevecklare - Endothenia nigricostana
NT Knölsyskevecklare - Endothenia pullana
Mindre rotvecklare - Endothenia ericetana
Större rotvecklare - Endothenia quadrimaculana
NT Stormhattsrotvecklare - Endothenia hebesana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Alkärrsbrokvecklare - Phiaris umbrosana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Glansig frossörtsmal - Prochoreutis myllerana
Brunbandad frossörtsmal - Prochoreutis sehestediana
Stinksyskefjädermott - Amblyptilia acanthadactyla
Stormhattsfjädermott - Amblyptilia punctidactyla
NT Linjesprötat timjanfjädermott - Merrifieldia leucodactyla
NT Fläcksprötat timjanfjädermott - Merrifieldia tridactyla
NT Kungsmyntefjädermott - Merrifieldia baliodactyla
NT Brokigt timjansmott - Pempeliella ornatella
VU Brunt timjansmott - Delplanqueia dilutella
Kastanjebrunt glansmott - Selagia spadicella
Jungfrulinsmott - Pempelia palumbella
Vandrarängsmott - Udea ferrugalis
NT Kvadratmott - Udea olivalis
VU Gördelljusmott - Pyrausta cingulata
EN Blodrött ljusmott - Pyrausta sanguinalis
Grobladsljusmott - Pyrausta despicata
VU Porfyrljusmott - Pyrausta porphyralis
Guldljusmott - Pyrausta aurata
Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
NT Dubbelbandat ljusmott - Pyrausta ostrinalis
NT Svart ljusmott - Pyrausta nigrata
VU Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Lansmott - Anania lancealis
Stinksyskemott - Anania stachydalis
Pudrat ängsmott - Psammotis pulveralis
Kungsljusmott - Anania verbascalis
Vitt nässelmott - Anania hortulata
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis
NT Svartfläckig blåvinge - Phengaris arion
NT Väpplingblåvinge - Polyommatus dorylas
Pantermätare - Pseudopanthera macularia
EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Pudermätare - Perconia strigillaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Svartpunkterad lövmätare - Scopula nigropunctata
CR Prydlig lövmätare - Scopula ornata
NT Blåfläckig lövmätare - Scopula decorata
NT Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Brun lövmätare - Idaea serpentata
Halmfärgad lövmätare - Idaea sylvestraria
Fyrbandad fältmätare - Xanthorhoe quadrifasiata
Backfältmätare - Xanthorhoe montanata
Gräsgrön fältmätare - Colostygia pectinataria
Dånfältmätare - Perizoma alchemillata
VU Timjanmalmätare - Eupithecia distinctaria
Kronmalmätare - Chloroclystis v-ata
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Snedstreckat mottfly - Schrankia costaestrigalis
NT Tvärstreckat mottfly - Schrankia taenialis
Brunstreckat näbbfly - Hypena proboscidalis
Spetsvingat näbbfly - Hypena obesalis
Grönglänsande metallfly - Diachrysia chrysitis
Guldfläckat metallfly - Diachrysia chryson
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Silverlinjerat metallfly - Autographa mandarina
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Violettrött metallfly - Autographa jota
RE Solfly - Panemeria tenebrata
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Grönbrunt klippfly - Polymixis polymita
RE Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Brungult lövfly - Caradrina morpheus
Vitpunktslövfly - Caradrina clavipalpis
Gulbrunt lövfly - Hoplodrina octogenaria
Mållfly - Trachea atriplicis
Lyktbärare - Euplexia lucipara
Tandfly - Phlogophora meticulosa
Jungfrufly - Eucarta virgo
Potatisstamfly - Hydraecia micacea
Kålfly - Mamestra brassicae
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Brunhalsat jordfly - Agrotis cinerea
Punktjordfly - Eugnorisma depuncta
Brunviolett bandfly - Noctua janthe
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
RE Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Skuggjordfly - Xestia stigmatica
Större skogsfly - Eurois occulta
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Vit trågspinnare - Meganola albula
VU Streckhedspinnare - Spiris striata
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Vit tigerspinnare - Spilosoma urticae
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica
NT Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt