Släkte: Melissor - Melissa

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Melissor som värdväxt för dess larver.

Guldfläckat metallfly - Diachrysia chryson

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt