Släkte: Sugor - Ajuga

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sugor som värdväxt för dess larver.

Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt