Släkte: Timjan - Thymus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Timjan som värdväxt för dess larver.

Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
CR Arvfältmal - Scythris knochella
VU Sandfältmal - Scythris siccella
NT Mindre silverdystermal - Eulamprotes superbella
Ljusryggad småstävmal - Scrobipalpa artemisiella
NT Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
NT Linjesprötat timjanfjädermott - Merrifieldia leucodactyla
NT Fläcksprötat timjanfjädermott - Merrifieldia tridactyla
NT Brokigt timjansmott - Pempeliella ornatella
VU Brunt timjansmott - Delplanqueia dilutella
Jungfrulinsmott - Pempelia palumbella
VU Gördelljusmott - Pyrausta cingulata
EN Blodrött ljusmott - Pyrausta sanguinalis
Guldljusmott - Pyrausta aurata
Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
NT Dubbelbandat ljusmott - Pyrausta ostrinalis
NT Svart ljusmott - Pyrausta nigrata
VU Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
NT Svartfläckig blåvinge - Phengaris arion
NT Väpplingblåvinge - Polyommatus dorylas
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
CR Prydlig lövmätare - Scopula ornata
NT Blåfläckig lövmätare - Scopula decorata
NT Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Brun lövmätare - Idaea serpentata
Halmfärgad lövmätare - Idaea sylvestraria
VU Timjanmalmätare - Eupithecia distinctaria
Snedstreckat mottfly - Schrankia costaestrigalis
NT Tvärstreckat mottfly - Schrankia taenialis
Brunhalsat jordfly - Agrotis cinerea
Större skogsfly - Eurois occulta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt