Släkte: Timjan - Thymus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Timjan som värdväxt för dess larver.

Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
Arvfältmal - Scythris knochella
Sandfältmal - Scythris siccella
Mindre silverdystermal - Eulamprotes superbella
Ljusryggad småstävmal - Scrobipalpa artemisiella
Bågstreckad näbbmal - Sophronia humerella
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
Ljungblomvecklare - Eupoecilia angustana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Linjesprötat timjanfjädermott - Merrifieldia leucodactyla
Fläcksprötat timjanfjädermott - Merrifieldia tridactyla
Brokigt timjansmott - Pempeliella ornatella
Brunt timjansmott - Delplanqueia dilutella
Jungfrulinsmott - Pempelia palumbella
Gördelljusmott - Pyrausta cingulata
Blodrött ljusmott - Pyrausta sanguinalis
Guldljusmott - Pyrausta aurata
Purpurljusmott - Pyrausta purpuralis
Dubbelbandat ljusmott - Pyrausta ostrinalis
Svart ljusmott - Pyrausta nigrata
Sandfältsljusmott - Pyrausta aerealis
Spensligt ängsmott - Paratalanta pandalis
Svartfläckig blåvinge - Phengaris arion
Väpplingblåvinge - Polyommatus dorylas
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Prydlig lövmätare - Scopula ornata
Blåfläckig lövmätare - Scopula decorata
Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Brun lövmätare - Idaea serpentata
Halmfärgad lövmätare - Idaea sylvestraria
Timjanmalmätare - Eupithecia distinctaria
Snedstreckat mottfly - Schrankia costaestrigalis
Tvärstreckat mottfly - Schrankia taenialis
Brunhalsat jordfly - Agrotis cinerea
Större skogsfly - Eurois occulta

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt