Släkte: Bosyskor - Ballota

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bosyskor som värdväxt för dess larver.

Stinksyskesäckmal - Coleophora lineolea
Vitt nässelmott - Anania hortulata
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt