Art: Bosyska - Ballota nigra

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bosyska som värdväxt för dess larver.

Stinksyskesäckmal - Coleophora lineolea
Gyllenängsmott - Mecyna flavalis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt