Släkte: Lavendrar - Lavandula

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lavendrar som värdväxt för dess larver.

Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Pudermätare - Perconia strigillaria

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt