Släkte: Nepetor - Nepeta

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nepetor som värdväxt för dess larver.

Guldljusmott - Pyrausta aurata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt