Art: Pipdån - Galeopsis tetrahit

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Pipdån som värdväxt för dess larver.

Dånfältmätare - Perizoma alchemillata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt