Art: Glansnäva - Geranium lucidum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Glansnäva som värdväxt för dess larver.

Mindre ringmätare - Charissa obscurata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt