Art: Nejlikrot - Geum urbanum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nejlikrot som värdväxt för dess larver.

Praktdvärgmal - Stigmella splendidissimella
Humleblomsterdvärgmal - Stigmella pretiosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt