Familj: Rosväxter - Rosaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rosväxter som värdväxt för dess larver.

Lövskogskäkmal - Micropterix tunbergella
Dubbelkäkmal - Micropterix aruncella
Lerfärgad rotfjäril - Korscheltellus lupulinus
Spiraldvärgmal - Stigmella prunetorum
Bandad apeldvärgmal - Stigmella malella
Nypondvärgmal - Stigmella anomalella
Bandad rosendvärgmal - Stigmella centifoliella
Paradoxdvärgmal - Stigmella paradoxa
Kungsdvärgmal - Stigmella regiella
Pärldvärgmal - Stigmella crataegella
Ljus rönndvärgmal - Stigmella magdalenae
Mörk rönndvärgmal - Stigmella nylandriella
Skimmerdvärgmal - Stigmella oxyacanthella
Större pärondvärgmal - Stigmella pyri
Opaldvärgmal - Stigmella hybnerella
Bandad rönndvärgmal - Stigmella sorbi
Slåndvärgmal - Stigmella plagicolella
Praktdvärgmal - Stigmella splendidissimella
Humleblomsterdvärgmal - Stigmella pretiosa
Mässingsdvärgmal - Stigmella aeneofasciella
Fjällsippedvärgmal - Stigmella dryadella
Fingerörtsdvärgmal - Stigmella poterii
Brudbrödsdvärgmal - Stigmella filipendulae
Älgörtsdvärgmal - Stigmella ulmariae
Brun apeldvärgmal - Stigmella incognitella
Brun hagtornsdvärgmal - Stigmella perpygmaeella
Fjällig apeldvärgmal - Bohemannia pulverosella
Småborredvärgmal - Ectoedemia agrimoniae
Bågbandad nypondvärgmal - Ectoedemia angulifasciella
Munkdvärgmal - Ectoedemia atricollis
Smultrondvärgmal - Ectoedemia arcuatella
Stenbärsdvärgmal - Ectoedemia rubivora
Mosseknoppmal - Lampronia luzella
Hallonknoppmal - Lampronia corticella
Rosenknoppmal - Lampronia morosa
Kanelrosknoppmal - Lampronia standfussiella
Blåhallonknoppmal - Lampronia flavimitrella
Blek kambladskärare - Incurvaria pectinea
Mörk kambladskärare - Incurvaria masculella
Blåbärsbladskärare - Incurvaria oehlmanniella
Smultronbladskärare - Incurvaria praelatella
Brämluggmal - Coptotriche marginea
Björnbärsluggmal - Coptotriche heinemanni
Slånluggmal - Coptotriche gaunacella
Nyponluggmal - Coptotriche angusticollella
Plommonlavmal - Stenoptinea cyaneimarmorella
Mindre stråsäckspinnare - Psyche casta
Gråhårig säckspinnare - Sterrhopterix fusca
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Smultronskäckmal - Tinagma perdicellum
Hagtornskronmal - Bucculatrix bechsteinella
Apelveckmal - Callisto denticulella
Hagtornsveckmal - Parornix anglicella
Rönnveckmal - Parornix scoticella
Mindre slånveckmal - Parornix finitimella
Större slånveckmal - Parornix torquillella
Hagtornsguldmal - Phyllonorycter oxyacanthae
Rönnguldmal - Phyllonorycter sorbi
Apelguldmal - Phyllonorycter blancardellus
Slånguldmal - Phyllonorycter spinicolellus
Eldtornsguldmal - Phyllonorycter leucographellus
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Glasbjörksguldmal - Phyllonorycter cavellus
Hagtornspinnmal - Scythropia crataegella
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymellus
Slånspinnmal - Yponomeuta padellus
Apelspinnmal - Yponomeuta malinellus
Orangespetsad gråmal - Pseudoswammerdamia combinella
Pärongråmal - Swammerdamia pyrella
Rönngråmal - Swammerdamia compunctella
Slångråmal - Paraswammerdamia albicapitella
Hagtornsgråmal - Paraswammerdamia lutarea
Sebraglansmal - Argyresthia ivella
Rönnknoppmal - Argyresthia sorbiella
Äppelknoppmal - Argyresthia curvella
Grå slånknoppmal - Argyresthia spinosella
Rönnbärsmal - Argyresthia conjugella
Häggskottsmal - Argyresthia semifusca
Körsbärsmal - Argyresthia pruniella
Hagtornsknoppmal - Argyresthia bonnetella
Rödbrun slånknoppmal - Argyresthia albistria
Apelhöstmal - Ypsolopha asperella
Hagtornshöstmal - Ypsolopha scabrella
Slånhöstmal - Ypsolopha horridella
Apelpuckelmal - Leucoptera malifoliella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Slånlansettmal - Lyonetia prunifoliella
Rönnvårmal - Semioscopis steinkellneriana
Slånruggmal - Luquetia lobella
Apelmärgmal - Blastodacna atra
Hagtornsmärgmal - Blastodacna hellerella
Höstdagmal - Diurnea lipsiella
Videvårmal - Dasystoma salicella
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Blågul praktmal - Oecophora bractella
Ekpraktmal - Carcina quercana
Nyponsäckmal - Coleophora gryphipennella
Ljuskantad slånsäckmal - Coleophora adjectella
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Björksäckmal - Coleophora serratella
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Körsbärssäckmal - Coleophora prunifoliae
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Brudbrödsäckmal - Coleophora potentillae
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Fjällsippefilosofmal - Aristotelia heliacella
Glitterdystermal - Argolamprotes micella
Motfläcksdystermal - Monochroa elongella
Älggräsdystermal - Monochroa lutulentella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Svartvit böjmal - Recurvaria leucatella
Hagtornskantmal - Teleiodes vulgellus
Apelstävmal - Gelechia rhombella
Trebandad stävmal - Chionodes viduellus
Flickstävmal - Prolita sexpunctella
Fjällnäbbmal - Sophronia gelidella
Lönnpalpmal - Anarsia innoxiella
Hallonglasvinge - Pennisetia hylaeiformis
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Almgallvecklare - Phtheochroa schreibersiana
Blodtoppsblomvecklare - Eupoecilia sanguisorbana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare - Cochylidia implicitana
Rosensommarvecklare - Acleris holmiana
Törnrosvecklare - Acleris bergmanniana
Jordgubbsvecklare - Acleris comariana
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Sikelhöstvecklare - Acleris rhombana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Häggvårvecklare - Acleris umbrana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Älggräshöstvecklare - Acleris shepherdana
Nyponhöstvecklare - Acleris permutana
Glansig bokvårvecklare - Acleris ferrugana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Hallonvårvecklare - Acleris rufana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Hagtornsgråvecklare - Neosphaleroptera nubilana
Höstlångvecklare - Exapate congelatella
Vårlångvecklare - Tortricodes alternella
Ljus gråvecklare - Cnephasia incertana
Tulkörtsvecklare - Sparganothis pilleriana
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Porssommarvecklare - Archips betulanus
Fruktträdssommarvecklare - Archips podanus
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Häcksommarvecklare - Archips rosanus
Berberisbredvecklare - Choristoneura diversana
Tallmossebredvecklare - Argyrotaenia ljungiana
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Skogsbredvecklare - Lozotaenia forsterana
Sidengrå bredvecklare - Zelotherses unitana
Olvonbredvecklare - Aphelia viburnana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Trysnedbandsvecklare - Clepsis rurinana
Kärrsnedbandsvecklare - Clepsis spectrana
Smultronsvecklare - Clepsis neglectana
Fållad askvecklare - Clepsis consimilana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Ekrullvecklare - Eudemis profundana
Nättecknad fjällknoppvecklare - Apotomis algidana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Häggbrokvecklare - Hedya dimidiana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Rosenbrokvecklare - Hedya ochroleucana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Spireabrokvecklare - Celypha siderana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Fjällsippebrokvecklare - Argyroploce noricana
Spetsvingad skottvecklare - Lobesia reliquana
Trubbvingad skottvecklare - Lobesia virulenta
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Föränderlig rullvecklare - Epinotia solandriana
Häggskottsvecklare - Epinotia signatana
Prydlig fjällsippevecklare - Epinotia mercuriana
Alhängevecklare - Epinotia immundana
Hagtornsbladvecklare - Gypsonoma dealbana
Videhakvecklare - Gypsonoma nitidulana
Större nyponvecklare - Notocelia cynosbatella
Mörk rosenvecklare - Notocelia tetragonana
Björnbärsvecklare - Notocelia uddmanniana
Större rosenvecklare - Notocelia roborana
Mindre rosenvecklare - Notocelia incarnatana
Blek rosenvecklare - Notocelia rosaecolana
Hagtornsskottvecklare - Notocelia trimaculana
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Hagtornssikelvecklare - Ancylis selenana
Getapelsikelvecklare - Ancylis unculana
Långsikelvecklare - Ancylis apicella
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Eksikelvecklare - Ancylis mitterbacheriana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Plommonvecklare - Grapholita funebrana
Mindre nyponvecklare - Grapholita tenebrosana
Hagtornsbärvecklare - Grapholita janthinana
Äpplevecklare - Cydia pomonella
Hagtornssolvecklare - Pammene agnotana
Rödspetsad solvecklare - Pammene rhediella
Slånsolvecklare - Pammene spiniana
Svart eksolvecklare - Pammene germmana
Prästkragsrotvecklare - Dichrorampha alpinana
Apelgnidmal - Choreutis pariana
Hallonkonkavmal - Schreckensteinia festaliella
Rosenfjädermott - Cnaemidophorus rhododactylus
Humleblomsterfjädermott - Geina didactyla
Vitt fjädermott - Pterophorus pentadactylus
Krattmott - Endotricha flammealis
Guldfransmott - Catastia marginea
Gråbrunt ekbladsmott - Phycita roborella
Snedbandat slånmott - Acrobasis suavella
Rönnbladsmott - Acrobasis advenella
Marmorerat slånmott - Acrobasis marmorea
Lövskogsgräsmott - Catoptria verella
Vandrarängsmott - Udea ferrugalis
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Plommonängsmott - Udea prunalis
Myrängsmott - Udea inquinatalis
Större nässelmott - Patania ruralis
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Buskringspinnare - Malacosoma neustrium
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Rostfärgad bladspinnare - Gastropacha quercifolia
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Nagelspinnare - Aglia tau
Lindsvärmare - Mimas tiliae
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Poppelsvärmare - Laothoe populi
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Blomvisslare - Pyrgus andromedae
Myrvisslare - Pyrgus centaureae
Smultronvisslare - Pyrgus malvae
Backvisslare - Pyrgus armoricanus
Kattunvisslare - Pyrgus alveus
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Hagtornsfjäril - Aporia crataegi
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Busksnabbvinge - Satyrium pruni
Eldsnabbvinge - Thecla betulae
Silverstreckad pärlemorfjäril - Argynnis paphia
Älggräspärlemorfjäril - Brenthis ino
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne
Frejas pärlemorfjäril - Boloria freija
Friggas pärlemorfjäril - Boloria frigga
Sorgmantel - Nymphalis antiopa
Körsbärsfuks - Nymphalis polychloros
Fläckig hallonspinnare - Thyatira batis
Bandad hallonspinnare - Habrosyne pyritoides
Slånspinnare - Cilix glaucata
Brun flickfjäril - Archiearis parthenias
Krusbärsmätare - Abraxas grossulariata
Almfläckmätare - Abraxas sylvata
Albågmätare - Macaria alternata
Måbärsmätare - Macaria wauaria
Skäckmätare - Cepphis advenaria
Pudrad skymningsmätare - Plagodis pulveraria
Strimmig smalvingemätare - Plagodis dolabraria
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Snedbandad spetsmätare - Epione repandaria
Spetsvingemätare - Hypoxystis pluviaria
Ekflikmätare - Ennomos erosaria
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Urringad månmätare - Selenia lunularia
Rödbrun månmätare - Selenia tetralunaria
Tandmätare - Odontopera bidentata
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Svansmätare - Ourapteryx sambucaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkvintermätare - Lycia pomonaria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Barrskogslavmätare - Deileptenia ribeata
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Ringad eklavmätare - Hypomecis punctinalis
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Snövit streckmätare - Cabera pusaria
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Brunaktig frostmätare - Theria rupicapraria
Blekgrön mätare - Campaea margaritaria
Större ringmätare - Gnophos obfuscata
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Ullgumpsmätare - Alsophila aescularia
Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Ängslövmätare - Scopula immutata
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Skugglinjelövmätare - Idaea deversaria
Violettbandad fältmätare - Xanthorhoe decoloraria
Fyrbandad fältmätare - Xanthorhoe quadrifasiata
Backfältmätare - Xanthorhoe montanata
Gulvingad fältmätare - Camptogramma bilineata
Gulpudrad fältmätare - Entephria flavicinctata
Brungul fältmätare - Earophila badiata
Rosenfältmätare - Anticlea derivata
Hallonfältmätare - Mesoleuca albicillata
Vitbrokig parkmätare - Eulithis prunata
Brungrön fältmätare - Chloroclysta siterata
Blekgrön fältmätare - Chloroclysta miata
Citrongul fältmätare - Cidaria fulvata
Tvåfärgad fältmätare - Plemyria rubiginata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Vägtornsmätare - Triphosa dubitata
Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata
Mellanhöstmätare - Epirrita christyi
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Rönnmalmätare - Eupithecia exiguata
Hagtornsmalmätare - Eupithecia insigniata
Björnflokemalmätare - Eupithecia tripunctaria
Malörtsmalmätare - Eupithecia innotata
Gråblek malmätare - Eupithecia ochridata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Större ekmalmätare - Eupithecia abbreviata
Mindre ekmalmätare - Eupithecia dodoneata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Grön malmätare - Pasiphila rectangulata
Slånmalmätare - Pasiphila chloerata
Rönnmätare - Venusia cambrica
Grön lobmätare - Acasis viretata
Fjäderbärare - Ptilophora plumigera
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Åsfly - Moma alpium
Alaftonfly - Acronicta alni
Spjutaftonfly - Acronicta cuspis
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Psiaftonfly - Acronicta psi
Streckaftonfly - Acronicta strigosa
Grått aftonfly - Acronicta auricoma
Syraftonfly - Acronicta rumicis
Skuggsprötfly - Herminia tarsicrinalis
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Gulgrått tofsfly - Herminia tarsipennalis
Dvärgmottfly - Hypenodes humidalis
Vinkelbandat ordensfly - Catocala nupta
Gulbandat ordensfly - Catocala fulminea
Björnbärsfly - Grammodes stolida
Flikfly - Scoliopteryx libatrix
Humlenäbbfly - Hypena rostralis
Gammafly - Autographa gamma
Långfläckat metallfly - Autographa macrogamma
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Vitfläckat glansfly - Deltote pygarga
Palpfly - Trisateles emortualis
Svart hedfly - Sympistis nigrita
Hagtornsfly - Allophyes oxyacanthae
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Storringat buskfly - Amphipyra berbera
Poppelbuskfly - Amphipyra perflua
Treprickigt buskfly - Amphipyra tragopoginis
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Vårtaggfly - Brachionycha nubeculosa
Blåhuva - Diloba caeruleocephala
Guldfly - Pyrrhia umbra
Större sälgfly - Orthosia incerta
Rödlätt sälgfly - Orthosia miniosa
Mindre sälgfly - Orthosia cruda
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Svartprickigt sälgfly - Anorthoa munda
Violettbandat gulvingsfly - Xanthia togata
Blekgult gulvingsfly - Cirrhia icteritia
Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Läderbackfly - Agrochola macilenta
Tvärlinjerat backfly - Agrochola circellaris
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Rostgult plattfly - Conistra rubiginea
Gulhövdat plattfly - Conistra erythrocephala
Askträfly - Lithophane semibrunnea
Gråbrunt träfly - Lithophane socia
Ljusgrått träfly - Lithophane ornitopus
Grått mantelfly - Xylena solidaginis
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Grönt ekfly - Griposia aprilina
Grönbrunt ekfly - Dryobotodes eremita
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
Bergängsfly - Blepharita amica
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Mindre glansfly - Elaphria venustula
Mörkbrunt skuggfly - Rusina ferruginea
Tandfly - Phlogophora meticulosa
Raggfly - Hyppa rectilinea
Poppelvecklarfly - Ipimorpha subtusa
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Svartfläckat hedfly - Anarta melanopa
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Dimlundfly - Polia nebulosa
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Brunt lundfly - Lacanobia thalassina
Brokigt lundfly - Lacanobia contigua
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Ärtfly - Ceramica pisi
Blågrått nejlikfly - Hadena caesia
Gråsvart fjällfly - Lasionycta dovrensis
Kommajordfly - Agrotis ipsilon
Bredbandat bandfly - Noctua fimbriata
Leverbrunt bandfly - Noctua comes
Brunviolett bandfly - Noctua janthe
Gråviolett bandfly - Noctua janthina
Rödbrunt bandfly - Noctua interjecta
Ryskt bandfly - Cryptocala chardinyi
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Mångformigt jordfly - Diarsia mendica
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Rödbrunt jordfly - Diarsia brunnea
Hallonjordfly - Diarsia rubi
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Blågrått jordfly - Xestia ashworthii
Svartpunktsjordfly - Xestia baja
Backjordfly - Xestia collina
Tvärlinjerat jordfly - Xestia sexstrigata
Grönt skogsfly - Anaplectoides prasina
Rödviolett skogsfly - Cerastis rubricosa
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Gäck - Trichosea ludifica
Hasselfly - Colocasia coryli
Gulpucklig trågspinnare - Meganola strigula
Vit trågspinnare - Meganola albula
Gråpucklig trågspinnare - Nola cucullatella
Brunpucklig trågspinnare - Nola confusalis
Vitpucklig trågspinnare - Nola aerugula
Guldgul lavspinnare - Eilema sororcula
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Gul tigerspinnare - Spilarctia lutea
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Gulfläckig igelkottsspinnare - Hyphoraia aulica
Tsarbjörnspinnare - Pericallia matronula
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig björnspinnare - Arctia villica
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula
Lövskogsnunna - Lymantria dispar
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea
Körsbärsrödgump - Euproctis similis
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
Bokspinnare - Calliteara pudibunda
Aprikostofsspinnare - Orgyia antiqua
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides
Kärrtofsspinnare - Orgyia recens

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt