Släkte: Plymspireor - Aruncus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Plymspireor som värdväxt för dess larver.

Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Spireabrokvecklare - Celypha siderana
Älggräspärlemorfjäril - Brenthis ino

Översikt: Värdväxter
Familj: Rosväxter - Rosaceae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt