Släkte: Oxlar - Sorbus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Oxlar som värdväxt för dess larver.

Ljus rönndvärgmal - Stigmella magdalenae
Mörk rönndvärgmal - Stigmella nylandriella
Skimmerdvärgmal - Stigmella oxyacanthella
Bandad rönndvärgmal - Stigmella sorbi
Hagtornskronmal - Bucculatrix bechsteinella
Hagtornsveckmal - Parornix anglicella
Rönnveckmal - Parornix scoticella
Rönnguldmal - Phyllonorycter sorbi
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Häggspinnmal - Yponomeuta evonymellus
Rönngråmal - Swammerdamia compunctella
Hagtornsgråmal - Paraswammerdamia lutarea
Rönnknoppmal - Argyresthia sorbiella
Rönnbärsmal - Argyresthia conjugella
Häggskottsmal - Argyresthia semifusca
Apelpuckelmal - Leucoptera malifoliella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Rönnvårmal - Semioscopis steinkellneriana
Ekpraktmal - Carcina quercana
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Björksäckmal - Coleophora serratella
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Hagtornskantmal - Teleiodes vulgellus
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Lövskogshöstvecklare - Acleris sparsana
Sikelhöstvecklare - Acleris rhombana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Häggvårvecklare - Acleris umbrana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Vithövdad bredvecklare - Pandemis cinnamomeana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Häggbrokvecklare - Hedya dimidiana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Mindre nyponvecklare - Grapholita tenebrosana
Hagtornsbärvecklare - Grapholita janthinana
Äpplevecklare - Cydia pomonella
Slånsolvecklare - Pammene spiniana
Apelgnidmal - Choreutis pariana
Rönnbladsmott - Acrobasis advenella
Marmorerat slånmott - Acrobasis marmorea
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Dvärgbjörksspinnare - Eriogaster arbusculae
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Rostfärgad bladspinnare - Gastropacha quercifolia
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Nagelspinnare - Aglia tau
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Hagtornsfjäril - Aporia crataegi
Körsbärsfuks - Nymphalis polychloros
Brun flickfjäril - Archiearis parthenias
Albågmätare - Macaria alternata
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Snövit streckmätare - Cabera pusaria
Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Ljusgrå lövmätare - Scopula incanata
Brungrön fältmätare - Chloroclysta siterata
Blekgrön fältmätare - Chloroclysta miata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Vågig tofsmätare - Hydria undulata
Mellanhöstmätare - Epirrita christyi
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Rönnmalmätare - Eupithecia exiguata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Rönnmätare - Venusia cambrica
Grön lobmätare - Acasis viretata
Oxhuvudspinnare - Phalera bucephala
Åsfly - Moma alpium
Spjutaftonfly - Acronicta cuspis
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Psiaftonfly - Acronicta psi
Streckaftonfly - Acronicta strigosa
Flikfly - Scoliopteryx libatrix
Långfläckat metallfly - Autographa macrogamma
Purpurmetallfly - Autographa pulchrina
Storringat buskfly - Amphipyra berbera
Blåhuva - Diloba caeruleocephala
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Grått mantelfly - Xylena solidaginis
Gäck - Trichosea ludifica
Gråpucklig trågspinnare - Nola cucullatella
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Brun björnspinnare - Arctia caja
Körsbärsrödgump - Euproctis similis
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
Aprikostofsspinnare - Orgyia antiqua
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt