Art: Oxel - Sorbus intermedia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Oxel som värdväxt för dess larver.

Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Björksäckmal - Coleophora serratella

Översikt: Värdväxter
Familj: Rosväxter - Rosaceae
Släkte: Oxlar - Sorbus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt