Släkte: Rönnspireor - Sorbaria

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rönnspireor som värdväxt för dess larver.

Ligustersvärmare - Sphinx ligustri

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt