Släkte: Aplar - Malus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Aplar som värdväxt för dess larver.

Bandad apeldvärgmal - Stigmella malella
Ljus rönndvärgmal - Stigmella magdalenae
Skimmerdvärgmal - Stigmella oxyacanthella
Bandad rönndvärgmal - Stigmella sorbi
Brun apeldvärgmal - Stigmella incognitella
Brun hagtornsdvärgmal - Stigmella perpygmaeella
Fjällig apeldvärgmal - Bohemannia pulverosella
Munkdvärgmal - Ectoedemia atricollis
Blek kambladskärare - Incurvaria pectinea
Hagtornskronmal - Bucculatrix bechsteinella
Apelveckmal - Callisto denticulella
Rönnveckmal - Parornix scoticella
Apelguldmal - Phyllonorycter blancardellus
Eldtornsguldmal - Phyllonorycter leucographellus
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Hagtornspinnmal - Scythropia crataegella
Apelspinnmal - Yponomeuta malinellus
Pärongråmal - Swammerdamia pyrella
Sebraglansmal - Argyresthia ivella
Äppelknoppmal - Argyresthia curvella
Rönnbärsmal - Argyresthia conjugella
Apelhöstmal - Ypsolopha asperella
Hagtornshöstmal - Ypsolopha scabrella
Slånhöstmal - Ypsolopha horridella
Apelpuckelmal - Leucoptera malifoliella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Slånlansettmal - Lyonetia prunifoliella
Apelmärgmal - Blastodacna atra
Vitfläckig praktmal - Denisia albimaculea
Ekpraktmal - Carcina quercana
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Björksäckmal - Coleophora serratella
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Körsbärssäckmal - Coleophora prunifoliae
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Svartvit böjmal - Recurvaria leucatella
Apelstävmal - Gelechia rhombella
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Större träfjäril - Cossus cossus
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Rosensommarvecklare - Acleris holmiana
Sikelhöstvecklare - Acleris rhombana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Grön ekvårvecklare - Acleris literana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Odonvårvecklare - Acleris fimbriana
Höstlångvecklare - Exapate congelatella
Ljus gråvecklare - Cnephasia incertana
Tulkörtsvecklare - Sparganothis pilleriana
Kvällsbredvecklare - Eulia ministrana
Idegransbredvecklare - Ditula angustiorana
Fruktträdssommarvecklare - Archips podanus
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Häcksommarvecklare - Archips rosanus
Tallmossebredvecklare - Argyrotaenia ljungiana
Blybandsvecklare - Ptycholoma lecheanum
Hasselbredvecklare - Pandemis corylana
Lädergul bredvecklare - Pandemis cerasana
Leverfärgad bredvecklare - Pandemis heparana
Fållad askvecklare - Clepsis consimilana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Ekrullvecklare - Eudemis profundana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Rosenbrokvecklare - Hedya ochroleucana
Häggskottsvecklare - Epinotia signatana
Större nyponvecklare - Notocelia cynosbatella
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Hagtornssikelvecklare - Ancylis selenana
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Eksikelvecklare - Ancylis mitterbacheriana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Äpplevecklare - Cydia pomonella
Rödspetsad solvecklare - Pammene rhediella
Gråbrunt ekbladsmott - Phycita roborella
Lövskogsgräsmott - Catoptria verella
Poppelspinnare - Poecilocampa populi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Buskringspinnare - Malacosoma neustrium
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Rostfärgad bladspinnare - Gastropacha quercifolia
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Videsvärmare - Smerinthus ocellata
Poppelsvärmare - Laothoe populi
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Hagtornsfjäril - Aporia crataegi
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Körsbärsfuks - Nymphalis polychloros
Slånspinnare - Cilix glaucata
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Rödbrun månmätare - Selenia tetralunaria
Spinnarmätare - Colotois pennaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Hagtornsmalmätare - Eupithecia insigniata
Grön malmätare - Pasiphila rectangulata
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Psiaftonfly - Acronicta psi
Streckaftonfly - Acronicta strigosa
Hagtornsfly - Allophyes oxyacanthae
Blåhuva - Diloba caeruleocephala
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Rostgult plattfly - Conistra rubiginea
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Grönt ekfly - Griposia aprilina
Poppelvecklarfly - Ipimorpha subtusa
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Grönt skogsfly - Anaplectoides prasina
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Gäck - Trichosea ludifica
Hasselfly - Colocasia coryli
Gråpucklig trågspinnare - Nola cucullatella
Brun björnspinnare - Arctia caja
Lövskogsnunna - Lymantria dispar
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea
Körsbärsrödgump - Euproctis similis
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
Kärrtofsspinnare - Orgyia recens

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt